De omgeving


800px-Vierhuis_(Rohel)_04m
Fjouwerhûs
Fjouwerhûs (Nederlands: Vierhuis) is een buurtschap in de gemeente Scharsterland. Vierhuis ligt tussen Rohel en de Broeresloot ten oosten van het Tjeukemeer en naast het dorp Delfstrahuizen. Door de plaats loopt de Vierhuisterweg. Hier staat ook het oude gemaal Fjouwerhûs waar nu Jachthaven Fjouwerhûs is gevestigd.

Rondom de jachthaven zijn veel activiteiten en bezienswaardigheden. Klik hier voor een overzicht.

De Broeresloot
De Broeresloot is één van de twee verbindingen tussen de Tjonger en het Tjeukemeer. Het kanaal met een lengte van 3 km is gegraven in opdracht van Jelle Broers Hylckama, destijds grietman van Haskerland. Over de Broeresloot ligt bij Vierhuis in de N924 de Ruytenschildtbrug. Deze brug heeft een lage doorvaarthoogte en kan niet geopend worden, zodat alleen lage boten van deze verbinding gebruik kunnen maken. De andere verbinding met het Tjeukemeer is de zuidwestelijker gelegen Pier Christiaansloot. De Broeresloot ligt op de gemeentegrens van de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland.

Het Tjeukemeer
Het Tjeukemeer (Fries en officieel: Tsjûkemar) is het grootste binnenmeer van de provincie Friesland. Het ligt in de Zuidwesthoek, op de grens van de gemeentes Lemsterland en Skarsterlân.

Het meest westelijke deel van het meer wordt doorsneden door de snelweg A6. Aan de westzijde liggen verder ook De Wiel en de Follegasloot, de laatste vormt de verbinding 800px-Tjeukemeer_Vierhuis_01 met het Prinses Margrietkanaal. Aan de noordzijde liggen de Scharsterrijn en het Zandwater, en aan de oostzijde de Broeresloot. De oppervlakte van het meer is ca. 22 km².

Het Tjeukemeer is niet overal even diep. Vooral het noordoostelijke gedeelte is erg ondiep, minder dan een meter. In het meer liggen de eilanden Tsjûkepolle, Marchjepolle en Ganzetippe. Rond het meer liggen de dorpen Echten, Echtenerbrug, Rohel, Delfstrahuizen, Oosterzee en Oldeouwer. De gezamenlijke dorpskern van Echtenerbrug en Delfstrahuizen vormt de belangrijkste kern. Er liggen ook diverse campings langs het meer.

Op het Tjeukemeer organiseert de IFKS ook een wedstrijd skûtsjesilen.

Delfstrahuizen (Fries: Dolsterhuzen; Stellingwerfs: Delfstrehuzen) is een dorp in de gemeente Lemsterland, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten zuidoosten van het Tjeukemeer en heeft ongeveer 420 inwoners (2007).

Delfstrahuizen en Echtenerbrug

800px-Pier_Christiaanssleat_01Delfstrahuizen vormt samen met Echtenerbrug één woonkern. Het dorp is gesplitst geraakt doordat tot 1984 de gemeentegrens met Haskerland door de Pier Christiaansloot liep. Bij de gemeentelijke herindeling in 1984 werd Delfstrahuizen aan de gemeente Lemsterland toegevoegd. Voorheen lag het dorp in de gemeente Haskerland en tot 1934 in de gemeente Schoterland, welke gemeente nu voor een groot deel de gemeente Heerenveen is. Delfstrahuizen heeft een lange historie, het is een laagveengebied en heeft een oppervlakte van 1145 Ha. De naam zou volgens taalkundigen afgeleid van het oud-friese woord ‘delva’ wat afgraven of afgegraven grond betekent. De huizen aan de ‘delf’ dus Delfstrahuizen.

Het dorp was gelegen in Zevenwouden. Dit gebied was in de eerste helft van de vijftiende eeuw ontstaan uit een verbond van zeven delen, namelijk; Utingeradeel, Aengwirden, Oosterzeesterland, Mirderland, Haskerland, Schoterland en Doniawerstal. De verveningen die in omliggende plaatsen al een grote omvang hadden aangenomen, zijn hier pas veel later op gang gekomen. Hier en daar was een klein begin (graverijtje), maar de echte vervening kwam pas op gang in de tweede helft van de 19e eeuw. Het gebied van Delfstrahuizen heeft hierdoor een metamorfose ondergaan. Dat in Delfstrahuizen in vroeger tijden veel bos is geweest bewijzen de stobben en stronken die bij de landontginning en droogmaking van veengaten aan het licht zijn gekomen.

Pier Christiaansloot
Het gebied van Delfstrahuizen wordt aan de noordzijde begrensd door het Tjeukemeer, in het oosten door de Broeresloot, aan de westzijde door de Pier Christiaansloot en ten zuiden door de oude rivier de Tjonger. In het oosten ligt de buurtschap Zevenbuurt. Het gebied heeft zijn weidsheid behouden, maar heeft nog duidelijk de kenmerken van een veenpoldergebied.